KH. AHMAD SHIDDIQ     Dilahirkan di Jember pada hari ahad legi 24 Januari 1926 atau 10 Rojab 1344, ayahnya bernama KH. Shiddiq dan ibunya bernama Ibu Nyai Hj.